Voor wie

Als u zich zorgen maakt….

U wilt graag dat uw kind gelukkig is. Maar wát als u ziet, dat dat niet het geval is…
Uw kind is bijvoorbeeld altijd ‘dwars’ of moeilijk te begrijpen. Of mogelijk komt het dagelijks boos of verdrietig uit school, omdat het niet goed mee kan komen. Er zijn ook kinderen die vaak worden gepest, geen echte vriendjes hebben, het moeilijk vinden om contact te maken of vriendschappen te onderhouden. Sommige kinderen worden belemmerd door hun angsten: bang voor alles wat nieuw en onbekend is, bang om alleen gelaten te worden, bang om te falen of om anders te zijn.

Kinderen kunnen heel verschillend op deze problemen reageren. Er zijn er die hun angsten of depressieve stemmingen overschreeuwen met stoer of agressief gedrag. Anderen trekken zich juist terug in hun eigen wereldje. Al deze kinderen worden door hun problemen belemmerd in hun ontwikkeling.
Hun jeugd is niet zo leuk en onbezorgd als wij graag zouden willen.
Veel van deze kinderen kunnen geholpen worden als ze een tijdje individueel worden begeleid en een steuntje in de rug krijgen bij het (her)vinden van hun zelfvertrouwen. Zo kunnen ze beter en vrolijk verder groeien. Ze ontwikkelen sterke ‘eigen vleugels’.

‘Eigen vleugels’ is er voor kinderen en jongeren:

 • die het moeilijk vinden om contact te maken en vriendschappen te onderhouden;
 • die gepest worden (of zelf pesten);
 • met minderwaardigheidsgevoelens;
 • die vaak boos of verdrietig zijn;
 • die angstig zijn;
 • die zich ‘anders’ voelen, bijvoorbeeld door hun (hoog)begaafdheid of door een handicap;
 • die ingrijpende gebeurtenissen moeten verwerken (zoals scheiding van hun ouders).

Psychologische hulpverlening wordt alleen vergoed als de huisarts of de gemeente een verwijzing heeft afgegeven. In alle andere gevallen zal de psychologische zorg niet worden vergoed. Zie ook: Tarieven & vergoeding

Bij ‘Eigen vleugels’ kunnen kinderen en jongeren (tot 18 jaar) onder andere terecht met (een vermoeden van):

 • stoornissen op het autistisch spectrum; 
 • Asperger;
 • aandachttekort- en (psychiatrische) gedragsstoornissen;
 • ticstoornissen;
 • hechtingsstoornissen;
 • stemmingsstoornissen;
 • angststoornissen
 • somatoforme stoornissen (bijvoorbeeld pijnklachten waarvoor geen lichamelijke oorzaak kan worden gevonden).

EMDR

Voor kinderen die een traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt, kan EMDR uitkomst bieden. Nare herinneringen kunnen een ingrijpende uitwerking hebben. Kinderen kunnen er angsten en vermijdingsgedrag door ontwikkelen, ze gaan slechter slapen, krijgen nachtmerries en soms lichamelijke of psychische klachten. EMDR is een effectieve en snelle behandelmethode om beladen herinneringen weer normaal te maken. Binnen Eigen vleugels bestaat de mogelijkheid om bij kinderen van alle leeftijden deze behandeling toe te passen.

Hoogbegaafdheid

Als u vragen hebt over (een vermoeden van) hoogbegaafdheid, kunt u ook terecht op onze speciale website over dit thema. Daar leest u meer over wat Eigen vleugels voor uw kind kan betekenen. Ook vindt u daar informatie over de mogelijkheden van begeleiding voor hoogbegaafde kinderen, zowel op school als thuis, en over onderzoek en diagnostiek ten aanzien van hoogbegaafdheid. Begeleiding en diagnostiek worden in samenwerking met Praktijk Metis in Borne aangeboden.

Deze informatie kan ook interessant zijn voor scholen en verwijzers.

Lees meer over hoogbegaafdheid op: http://www.slimbegaafd.nl