Baby’s en peuters

Sinds kort kunt u bij Eigen vleugels ook terecht voor Ouder-Kind-Trauma-Therapie (OKTT). OKTT is een therapie voor zeer jonge kinderen (0 tot ongeveer 4 jaar) en hun ouders.

Heel jonge kinderen kunnen ervaringen meemaken die een blijvende indruk achterlaten. Deze herinneringen worden weliswaar niet verbaal opgeslagen, maar wel als lichaamssensaties en emoties. In het brein van een (pasgeboren) baby of van een peuter kan op die manier een bodem worden gelegd voor gedragsproblemen of emotionele problemen die zich pas veel later uiten.

Ouder-Kind-Trauma-Therapie is een integrale behandelmethode van traumaverwerking en herstel van de gehechtheidsrelatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van onderdelen uit de ouder-kind-psychotherapie, zoals mentaliseren.
Daarnaast kan door middel van EMDR, gericht worden gewerkt aan het opheffen van angst- en stressklachten bij het kind die zijn ontstaan door trauma.

Waarom zo jong al naar de psycholoog?

Uit onderzoek blijkt dat ook baby’s en peuters blijvend last kunnen hebben van ingrijpende ervaringen. Daarbij kun je denken aan pijnlijke of benauwende momenten tijdens de geboorte, medische ingrepen, maar ook stressvolle gebeurtenissen in de huiselijke omgeving. Deze preverbale herinneringen, opgeslagen als lichaamssensaties en emoties, kunnen zorgen voor een verhoogd stressniveau en het kind ontregelen. Daardoor ontstaan problemen als overmatig huilen, slecht slapen of voeding weigeren. Omdat dit alles gebeurt in een periode waarin de hersenen zich razendsnel ontwikkelen, én de gehechtheidsrelatie met de ouders wordt opgebouwd, kunnen de vroege trauma’s een negatieve invloed hebben op zowel de ontwikkeling van het kind als op de ouder-kind-relatie.

Vroegtijdig herstel kan daarom veel problemen voorkomen.

Welke hulp kun je aan zulke jonge kinderen bieden?

De hulp zal altijd geboden worden aan het kind en zijn ouders samen. De behandeling (ouder-kind-trauma-therapie, ofwel OKTT) bestaat enerzijds uit EMDR via de verhalenmethode, anderzijds uit onderdelen die gericht zijn op het herstellen van de ouder-kind-relatie.

In welke gevallen is OKTT een geschikte vorm van hulp?

OKTT is met name geschikt voor ouders van (zeer) jonge kinderen, wanneer het vermoeden bestaat dat het kind door trauma of stress ontregeld is geraakt. OKTT is een geïndiceerde, specialistische vorm van hulp die kan worden ingezet als blijkt dat de basiszorg, zoals CB, JGZ of opvoedingsondersteuning, onvoldoende kan bieden.

OKTT is dus bedoeld voor ouders met jonge kinderen (0- tot 4-jarigen) voor wie de reguliere zorg tot nu toe onvoldoende effect heeft gehad.

Als er een vermoeden is van trauma of stress, kan een consultatiebureau-, jeugd-, huis-, of kinderarts, een expertiseteam voor het jonge kind of een jeudconsulent van de gemeente doorverwijzen naar deze vorm van hulp.

Wilt u meer weten? Lees dan onze folder.

OKTT is erop gericht traumatische ervaringen van het jonge kind te verwerken, waardoor regulatieproblemen kunnen verminderen en er weer ruimte komt voor ontwikkeling.