Tarieven

Vanwege mijn naderende pensionering is het helaas niet meer mogelijk om nieuwe cliënten aan te melden.

Tarieven en vergoeding

 • De zorg die Eigen vleugels levert wordt alleen vergoed door de gemeente als er een verwijzing is door:
  • de gemeente waar uw kind onder valt. Voor een indicatie en meer informatie kunt u in de regel terecht bij het zorgloket van uw gemeente.
  • de huisarts, kinder- of jeugdarts van uw kind of de CB-arts.
 • De verwijzing moet zijn afgegeven voordat u contact opneemt met de psycholoog.
 • De psycholoog regelt met de gemeente dat er een beschikking komt waarin staat hoeveel minuten er beschikbaar zijn voor de behandeling. Daarvoor is het nodig dat Eigen vleugels naam- en adresgegevens van uw kind aan de gemeente doorgeeft. 
 • Kinderpsychologenpraktijk Eigen vleugels valt onder de Generalistische Basis GGZ.
  Als uw kind verwezen is naar de GBGGZ, zal tijdens een van de eerste sessies een inschatting worden gemaakt van de behandeling die nodig is en hoe lang deze behandeling zal duren. De behandeling kan bestaan uit gesprekken, diagnostiek, e-mailconsulten, telefonische consulten en e-health. In overleg bepalen we welke zorg voor uw kind wenselijk is. 
 • Ook de indirecte tijd die besteed wordt aan de behandeling van uw kind telt mee (denkt u hierbij aan overleg met huisartsen of scholen en verslaglegging).

Eigen risico

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Wat zijn de mogelijkheden als uw kind niet in aanmerking komt voor een verwijzing door de huisarts?

Als er geen verwijzing is, bestaat er de mogelijkheid om de behandeling zelf te bekostigen. U ontvangt als cliënt dan een rechtstreekse factuur. Daarvoor geldt het standaardtarief (zie hieronder).

Contracten met Zorgverzekeraars

Vanwege de overgang naar de Jeugdwet heeft Kinderpsychologenpraktijk Eigen vleugels geen contracten meer met zorgverzekeraars voor cliënten tot 18 jaar.

Standaardprijslijst

Consult (45 minuten + 15 minuten indirecte tijd):  € 111,-
Behandelsessie (idem): € 111,-
Aanvullende sessies en overige consulten € 111,- per sessie van 45 minuten
Intelligentieonderzoek
inclusief intake, verslaglegging en adviesgesprek
volgens offerte
Reistijd € 111,-/uur
Kilometervergoeding € 0,25 / km

Gesprekken, consulten en behandelsessies vinden in de regel plaats op het praktijkadres van “Eigen Vleugels” in Borne.
Intelligentieonderzoeken worden uitgevoerd in samenwerking met Gretha Sierink, psychodiagnostisch werker / remedial teacher LBRT, en kunnen plaatsvinden in de praktijk van Metis, eveneens in Borne.

Wachttijden

Volgens de regels van de Twentse gemeentes mag de zorgverlening pas van start gaan als de gemeente daarvoor een beschikking heeft afgegeven. Na aanmelding van uw kind heeft de gemeente daarvoor 2 weken de tijd. Een eerste afspraak, meestal voor het intakegesprek, zal dus op zijn vroegst pas kunnen plaatsvinden twee weken nadat u uw kind bij Eigen vleugels hebt aangemeld. Houdt u daar rekening mee bij het interpreteren van onderstaande wachttijden.

Bijgewerkt op maandag 15 juli 2024

Aanmelding tot eerste gesprek: minder dan 1 week

Eerste gesprek tot start behandeling: minder dan 1 week

Tijdens schoolvakanties is de praktijk gesloten