Werkwijze

Onze werkwijze

Wilt u weten of wij iets voor uw kind kunnen betekenen, overleg dan eerst met uw gemeente (zorgloket) of huisarts of een verwijzing mogelijk is. Als u een verwijzing hebt voor uw kind, kunt u contact opnemen voor een afspraak. Het eerste gesprek kan eventueel, als u dat prettig vindt, alleen met u als ouders worden gehouden. Bij het tweede gesprek is ook uw kind aanwezig. Samen bepalen we waaraan gewerkt moet worden. Kunnen wij uw kind niet helpen, dan adviseren wij u eventueel een andere hulpverlener te zoeken of we verwijzen u terug naar de gemeente of huisarts.
Betreft het psychologische zorg die niet voor vergoeding in aanmerking komt, dan kunt u zonder tussenkomst van gemeente of huisarts contact met ons opnemen. In dat geval zijn de kosten voor uw eigen rekening. De tarieven vindt u onder Tarieven en vergoeding. 
Wanneer de ouders gescheiden zijn, is psychologische hulpverlening aan uw kind alleen mogelijk met (schriftelijke) toestemming van beide ouders. 

De behandeling

De behandeling bestaat uit sessies van drie kwartier per week, in de regel gedurende 10 tot 12 weken. Samen met uw kind zoeken we naar zijn of haar sterke kanten, naar de dingen die het al goed kan. Daaraan kan uw kind zelfvertrouwen ontlenen. En van daaruit kunnen we werken aan het aanleren van nieuwe vaardigheden en het opdoen van nieuwe inzichten. Dat doen we door middel van gesprekken, maar soms ook met behulp van spel, tekenen of rollenspelen. En zo veel mogelijk ook met een beetje humor.