Ouder-Kind-Trauma-Therapie

Sinds kort kunt bij Eigen vleugels ook terecht voor Ouder-Kind-Trauma-Therapie (OKTT).

Ouder-Kind-Trauma-Therapie richt zich op traumaverwerking bij het jonge kind en gelijktijdig op het versterken van de ouder-kind-relatie.

Ook jonge kinderen kunnen al ingrijpende dingen meemaken. Denk bijvoorbeeld aan complicaties tijdens of direct na de geboorte, waarbij de baby heeft moeten ‘vechten’ om te overleven. Of aan pijnlijke medische ingrepen, ziekenhuisopnames en andere stressvolle gebeurtenissen. Een baby of peuter kan daardoor langdurig ontregeld raken. Er kunnen slaap- of voedingsproblemen ontstaan en het kindje kan overmatig veel huilen. Dat vraagt veel van de ouders. Het kan uiteindelijk zelfs een gezonde hechting bemoeilijken. OKTT kan dan soms uitkomst bieden.

OKTT is bedoeld voor ouders met jonge kinderen (0- tot 4-jarigen) voor wie de reguliere zorg tot nu toe onvoldoende effect heeft gehad. Als er een vermoeden is van trauma of stress, kan een consultatiebureau-, jeugd-, huis-, of kinderarts, een expertiseteam voor het jonge kind of een jeudconsulent van de gemeente doorverwijzen naar deze vorm van hulp.

Wilt u meer weten? Lees dan onze folder.

Of lees meer over de mogelijkheid van hulp aan ouders en jonge kinderen bij Baby’s en peuters